جاپان سمندر (د جاپان سمندر) یاهم (ختیځ سمندر) انګلیسي Sea of Japan) د آرام سمندر په لویدیځ کې پروت سمندر دی. د یاد سمندر د نوم پرسر لا تراوسه د ځینو هیوادونو بحث شته دی، دا سمندر د ختیځ له لوري د جاپان له هوکایدو، هونشو، کیوشو او د روسيه له ساخالین سره نښتی دی او د لویدیځ له لوري د کوریا ټاپوزمه او روسي پوری غځیدلی دی.

日本海及びその周辺海域の日本語での呼称。
د جاپان سمندر انځور。