جمبیل ولایت په انګلیسي په قزاقي د قزاقستان هیواد له ۱۴ ولایتونو څخه یو دی.