اورېدل

اورېدل يا د اورېدلو حس د انسان د پنځه ګونو حواسو څخه هغه حس دی چې انسان ته د نورو انسانانو او شاوخوا نږدې چاپېريال د غږونو د اورېدلو او پېژندل

اورېدل د پنځو حواسو څخه یو دی . د غږ د پېژندلو وړتیا د یو ارګان لکه غوږ لخوا د کمپنونو کشف کولو له لارې ترسره کیږي. د اورېدلو نشتوالي ته کوڼ والی ویل کیږي.

د انسان غوږ ته کتنه

په انسانانو او نورو شمزۍ لرونکو کې، اوریدل د اوریدونکي سیسټم لخوا ترسره کیږي. وایبریشنونه د غوږ پواسطه کشف کیږي او دماغ ته د عصبي فایبرونو لخوا لیږدول کیږي. د لمس حس په څېر، د اورېدلو حس هم د ژوندیزم څخه بهر د مالیکولونو حرکت ته اړتیا لري. [۱] د اوریدلو حد تعریف: د فریکونسۍ لپاره لږترلږه د اوریدلو وړ غږ شدت ته د اوریدلو حد غږ شدت ویل کیږي. د غږ د حس د نسبي کچې تعریف: د غږ د شدت تناسب د غږ د اوریدلو حد کې د غږ شدت نسبت ته د هغه غږ د احساس کچه یا نسبي شدت ویل کیږي. یادونه: د محاسبې د اسانتیا لپاره، د دې لوګاریتمیک ارزښت په پام کې نیول شوی.

پايڅوړسمول

کينډۍ:حواس پنج‌گانه