گما اس ۱ ای رادار

گما اس ۱ ای (په روسي:Гамма-С1Е) د درو بعدونو گرځېدونکی رادار دي چی په روسیې کی ۲۰۰۰ کال کی طرح او جوړ شو او روسی پوځ د دغی رادار څخه په رسمی ډول د ۲۰۰۳ کال څخه کار اخلي. نوموري رادري سیستم د هوایی اهدافو د څارولو او اکتشافو لپاره ور څخه کار اخيستل کېږي او د ۴٠٠ کيلومتتره په پوښښ سره د کتنې کرښه محدوده وي. هر رادار کولای سی ۱۰۰ اهدافو وڅاري او قیمت یی ۵۰۰ میلیونه ر. دي [۱] نوموړي رادار د روسی پوځ د سرچینو په مطابق کولای سی الوتکې چی د رادار شعاوې جذب کوي، وڅاري او اکتشاف کړي. [۲]

گما اس ۱ ای څارونکي رادار

سرچینېسمول

  1. http://eurasian-defence.ru/node/6551
  2. http://eurasian-defence.ru/node/6551