د بابل د کارن مالومات
fi-N Tämän käyttäjän äidinkieli on suomi.
ps-0 دا کارن په پښتو ژبه هېڅ نه پوهېږي (او يا هم په ډېرې سختۍ سره ډېر لږ پرې پوهېږي).
کارنان د ژبې له مخې

#REDIRECTmeta:User:Jafeluv
This page is a soft redirect.