طاهره مجیدی

Joined ۲۷ فبروري ۲۰۱۶
د سمون لنډيز پرته
No edit summary
No edit summary
<big>
*د فرزه ولسوالی د کابل نه ده.
*اوس مهال هغه تهران کی اوسي.
هغی هیث کله افغانستان ندی لیدلی!
*د کامپیوتر او ای تی اینجینیری درس په پوهنتون کی واییواي.
هغی مور او پلار د شوروی په وقت کی راغلو ایران ته .اوس مهال هغه تهران کی اوسی.
*د کتاب او اینترنت سره مینه لري.
*د کامپیوتر او ای تی اینجینیری درس په پوهنتون کی وایی.
* هغي هیله یو باسواد او پرمخ تللۍ افغانستان دي.
<center>
{{Userbox