پییر کیوري Pierre Curie د مې مېاشتې په په ۱۵ نېټه په ۱۸۵۹ کال کې د فرانسې په پاریس ښار کې زېږېدلی دی او د اپرېل په ۱۹ په ۱۹۰۶ کال د پاریس ښار کې مړ شوی. پییر او د پییر ښځې ماري کیوري دوړو رادیم او لونېم کشف کړ. او د ژوند تر اخر پورې ېې د خپلې کورودانې سره یوځای پر کیمیا او فزیک باندې کار وکړ.

پییر کیوري


تړلې لیکنېسمول

سرچینېسمول