پيماگاتشل ولسوالۍ


په بوټان کې ځای
پيماگاتشل د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

نور ولولئسمول