آرنۍ غورنۍ پرانيستل
په بوټان کې ځای

پوناخا د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

نور ولولئسمول