ټاپووزمه یو ځمکپوهنيزه اصطلاح ده چې د ځمکې هغې سترې برخې ته ویل کيږي چې یوه برخه یې له وچې سره تړلي وي او درې نورې برخې يې اوبو نيولي وي.

یوه ټاپووزمه په کروواسيا کې