د ویسبادن ښار خوځیدونکی تصویر.

Panorama of Wiesbaden from the Neroberg

ویسبادن ښار په الماني Wiesbaden) د المان هیواد په شمال ختیځ کې د راین سیند پرغاړه د هسن آیالات مرکز دی.

انځورونهسمول

 
Former Ducal Palace