راین په الماني Rhein) په فرانسوي Rhin) د ۳۲'۱ کیلومتره اوږوالی سره په اروپا کې یو له اوږدو او مهمو سیندونو څخه دی، یاد سیند د سویس هیواد له آلپ غرونو غرونو څخه سرچینه اخلي او سویس، لیختن اشتاین، المان، فرانسې او هالنډ هیوادونو په تیریدو سره په سمندر کې توییږي.

راین سیند