ويکيپېډيا:د ليکنې ډولونه

ښه ليکنې بايد، کينډۍ، سرچينې او نوﺭې وﺭسره نښتې ليکنې ولري. او ښه ليکنې سرچينو ته سخته اړتيا لري. د ښه ليکنو مثالونه؛