ورون خوله ژوي

Merostomata
ورون خوله ژوي
مملکه ژوی
څانگه بند پښه لرونکی ژوي
لاندي څانگه نوسی لرونکې ژوې
طبقه ورون خوله ژوي

ورون خوله ژوي (په لاتين: Merostomata) د لرغونو نوسی لرونکو ژوېو څخه دي چې ۴۴۰ میلیونه کاله مخکې په سمندرونو کې یې ژوند کول. نوموړي ژوي په دوو طايفو (سمندري لړمان او تېغ لکۍ لرونکي ژوي) تقسیمېږي. په اوس وخت کې د هغو ژويو څخه یوازي تېغ لکۍ لرونکي ژوي ژوند کوي