هنرېک جان ايبسن "Henrik Johan Ibsen" يو ناروېژی ډرامه لیکونکی و او د نن ورځې د پرمخ تللې نړۍ په ادبياتو کې د ريښتوني ځېل پېلامگر و . دی د رياليزم مخکښه عالم و . او د نن ورځې د موډرنې ډرامې لومړنی لیکوال گڼل کېږ . همدا رنگه په نړۍ کې د اوروپا په کچه ايبسن د ویلیم شکسپیر څخه وروسته مخکښه ډرامه کښوونکی بلل کېږي .

د هنرېک ايبسن د وروستيو وختونو يو انځور