نړيوال همغږی وخت ۲:۰۰+

نړیوال همغږی وخت+02:00 ()د همغږي شوي نړیوال وخت څخه دوه ساعته مخکې دی.

نړیوال همغږی وخت + 02 2010: نیلي (ډېسمبر)، نارنجي (جون)، ژېړ (د کال په اوږدو کې)، روښانه نیلي - سمندري سیمې

نور وګوره سمول

بهرنۍ اړیکې سمول