همغږي نړیوال وخت

د اوسني وخت زونونو نړۍ په نقشه کې

کورډيناټونه نړیوال وخت یو واضح اټوماټيک وخت ته ويل کېږي. ېته په انګریزی کي کورډيناټ یونیورسل ټايم (Coordinated Universal Time) ويل کيږی، او په معمولي ډول دې ته UTC هم ويل کېږي،چې د (Coordinated Universal Time) لنډيز دی ۔ د دې جوړښت ١٩٧٠کال کې د مخابراتو د نړیوالې اتحادیې د کارپوهانو لخوا څخه لخوا شوي دي.