نړيوال همغږی وخت + 12:00

نړيوال همغږی وخت +12:00()د همغږي نړیوال وخت څخه دولس ساعته مخکې دی.

نړيوال همغږی وخت + 12:00: نیلي (ډېسمبر)، نارنجي(جون)، ژېړ (ټول کال)، روښانه نیلي (اوبه)

لاندې هېوادونه يې د معياري وخت په توګه کاروي (ټول کال) سمول

نور وګوره سمول