نړيوال همغږی وخت + 11:00

نړيوال همغږی وخت+11:00 ()د همغږي نړیوال وخت څخه یوولس ساعته مخکې دی.

نړيوال همغږی وخت + 11:00: نیلي (ډېسمبر)، نارنجي (جون)، ژېړ (ټول کال)، روښانه نیلي (اوبه)

لاندې هېوادونه يې د معياري وخت په توګه کاروي (ټول کال)

سمول

نور وګوره

سمول

بهرنۍ اړیکې

سمول