نړيوال همغږی وخت +08:00

نړيوال همغږی وخت+08:00 د () همغږي نړیوال وخت څخه اته ساعته مخکې دی.

نړيوال همغږی وخت + 08:00: نیلي (ډېسمبر)، نارنجي رنګ (جون)، ژېړ (ټول کال)، کم رنګ نیلي (اوبه)

د معیاري وخت په توګه وکاروئ (ټول کال) سمول

نور وګوره سمول

بهرنۍ اړیکې سمول