نوشاخ

نوشاخ
Mount Noshaq seen from the base camp (photo Louis Meunier).jpg
لوړوالې ۷۴۹۲ متره
غرونه هندوکش
قاره آسیا
هېواد Flag of Afghanistan (2013–2021).svg افغانستان

د نوشاخ/ نوشک غر د هندوکش دویم لوړ غر دی او د افغانستان تر ټولو لوړ غر دي. دغه غر د افغانستان په شمال ختیځ د پاکستان له سرحد څخه نژدې پروت دي. د نوشاخ د غر لوړوالي ۷،۴۹۲ متره ده.

د لومړي ځل لپاره د جاپاني غره ختونکو ډله په 1960 کې څوکۍ ته ورسیده. له دې ډلې څخه توشیاکي ساکي او ګورو ایواتسوبو سرمشریزې ته ورسیدل. دغه خښته د افغانستان له عادي لارې ترسره شوه.

مشهور افغان غره ختونکې فاطمه سلطاني او ذبیح افضلي د ۲۰۲۰ کال سرمشریزې ته رسېدلي دي.