نانسي هاچ دوپري د لويېس دوپري مېرمن، يوه امريکايي افغانستان پېژندونکې ده چې د خپل خاوند سره يې يوځای د افغانستان بېلابېلو سيمو کې سفرونه کړي او پر افغانستان يې تر يو شمېر تاريخي څېړنو وروسته کتابونه ليکلي.

نانسي هاچ دوپري
نانسي هاچ دوپري