میلان

میلانو د اېټالیا له لرغونو او پخوانیو ښارونو څخه یو ښار دی چې ددې هېواد په ... کې موقیعیت لري. دا ښار ... تنه نفوس لري.

میلانو
میلانو ایټالیا