مونگار ولسوالۍ

په بوټان کې ځای

مونگار د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

نور ولولئسمول