معياري وخت

معیاري وخت وخت زون کې په بېلابېلو جغرافیایي موقعیتونو کې د ساعتونو د همغږي کولو (Synchronizing) پایله ده.

وخت زونونه