مرکزي آناتولیا

چپ

مرکزی اناتولیا د ترکې هیواد له ووه ۷ ایداري سیمو څخه دوهمه لویه سیمه ده چې ګڼ شمیر ولایتونه او ښارونه پکې موقیعت لري.

ولایتونهسمول

ښارونهسمول

په مرکزي آناتولیا کې د میشتو ولایتونو مرکزونه (مرکزي ښارونه) هر ولایت ځانته مرکزي ښار هم لري.

د سیلانې مشهورې سیمېسمول