لوپيناوير (په انگرېزي: Lopinavir) يو انټي رېټرووايرل درمل دی چې د پروټيېز انهيبيټرز له ډلې شمېرل کېږي او د اېچ ای وي په درملنه کې کارېږي.

د لوپيناوير کيميايي جوړښت