لومړی خوان کارلوس

لومړی خوان کارلوس (په اسپانیای:Juan Carlos I) د ۱۹۷۵ کال نه ۲۰۱۴ کال پوری د اسپانیا پاچا وُ.