آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قش تپه د جوزجان ولايت يوه ولسوالۍ ده.