قتل (وژنه )

قتل په ناحقه د یو چا (انسان) د وژلو عمل دی.

په کور کې د وژنې ډرامې صحنه

د قتل او هلاکت ترمنځ توپیرسمول

د "هلاک" کلمه به د مړینې لپاره کارول کیږي، د بېلګې په توګه، په حادثه کې وژل شوی، د مسمومولو له امله وژل شوی، د وبا له امله وژل شوی، او داسې نور. په داسې حال کې چې وژنه باید د هغه مړینې لپاره وکارول شي چې د تېرې چړې یا تورې، ډزو یا زهر کولو په پایله کې پېښیږي.

نور وګورهسمول

  • نسل وژنه
  • د هېوادونو لېست د وژنې کچه