قبطي ژبه یوه د پخوانيو ژبو څخه ده چې ۲۰۰ میلادي څخه تر  ۱۱۰۰ ز کال پورې په مصر کې ویل کېده.[1]

نيوليک

نومسمول

مخینهسمول

سرچینېسمول

باندنۍ تړنېسمول