فوټبال د نړۍ تر ټولو مشهوره سپورټي لوبه ده چې په نړېواله کچه په هر هېواد کې ترسره کېږي.

فوټبال