غاړه (په انگریري: neck) (په لاتيني: collum) د بدن یوه برخه ده

غاړه