سلامونه او نیکی هیلی،
تاسی زما پر لیکنو انتقاد (نیوکه) کړې وه خو زه پوه نسوم په چه دلیل که چیرې په مشخصه توګه ولیکی کوم کلمات جملې او یا کوم بل څه ستاسو د منلی وړندی. ښایی د ستاندرد پښتو په هکله تاسو خپل میارونه ټاکلی وی. خو زه په هغه پښتو ژبه لیکنه کوم ، کوم چی ما په درسی کتابونو او نورو رسنیو کی زده کړی ده او زه کولای سم د هغو د سموالی په هکله تاسی ته ښکاره مثالونه (بیلګی) راوړم.
په درناوي--داریوش 17:34, 6 سېپتمبر 2011 (UTC)

مهربانی وکړئ په راتلونکي کې خپل لیک ( ایمیل) لاسلیک وکړئ!

محترمه ناآشنا دوسته
ستاسو تصیحت او کلانکاوی څخه مننه، زه فکر کوم چې زما لیکنه سمه او ستاندرد پر نورم برابره لیکنه ده یعنی چې په هغه باندی هر پښتون او هغه څوک چې پښتو یی زده وی پوهېږي. بله خبره داده محترمه چې زه تاسو نه پېږم نو ځکه تاسو ته د (تاسو) خطاب کوم. خو خو ستاسی خطاب ماته پوځه و بی ادبی او بی حرمتی علامی ځرګندوی نو ځکه په راتلونکي کې د (ته) او (وکړه) له امریه کلمو څخه ډډه وکړئ او دغه نوی د ځانه جوړه کړی پښتو په زور په خلګو مه قبلوي. د خوشحال خان خټک یو اثر د دستارنامه په نامه يادېږی او هر څوک په دی پوهېږي چې دستار او نامه دواړه د دري ژبې څخه اخیستل شوي دی. تاسو نه غواړی چې د خوشحال خان خټک اثر اصلاح کړئ؟
--داریوش 18:48, 7 سېپتمبر 2011 (UTC)

Welcome to this talk page

Start a discussion