د مرکزي افریقا فرانک


     د مرکزی افریقا سی‌اف‌اِی فرانک
     د مرکزی افریقا سی‌اف‌اِی فرانک

Usage of:
     West African CFA franc (XOF)
     Central African CFA franc (XAF)

د مرکزی افریقا سی اف ای فرانک CFA) په فرانسوي franc CFA) کوډ XAF) د مرکزی افریقا د شپږو هیوادونو رسمي پیسي دي.