آرنۍ غورنۍ پرانيستل

خوړنځای (په انگريري:Restaurant) یو بنسټ یا ځای دی چې پېرودونکو ته د پيسو په بدل کې خواړه او څښاک برابروي.