تراشييانگتسی ولسوالۍ

په بوټان کې ځای

تراشييانگتسی د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔


نور ولولئسمول