تانبه:پاکستان

(له تانبه:Pakistan نه مخ گرځېدلی)
اسلام قرآن ځمکپوهنه تاریخ شمېر پوهنه پوهنه ټولنه ټکنالوجي فلسفه دين تانبو لړليک


د همدې مخ حافظه سپينول