وېشنيزه:د پاکستان حکومت

دا وېشنيزه تر اوسه پورې کوم مخ يا رسنيزه دوتنه نلري.