بوره د خواږو يو ډول دی چې په عامه توګه خوړل کېږي، دا په عامه توگه د گني څخه جوړيږي خو ځني وخت دا د چقندر څخه هم جوړېږي. بوره کې گلوکوز، فروکتوز، گالکټوز شامل وي چې په اکثریتو بوټو، میوو او لبنیاتو کې موندل کېږي.

بوره
د غټې بورې نمونه
د ګني پټی
غوڅ شوی ګنی

بهرنۍ تړنېسمول

نور ولولئسمول