ايبرو سيند

ایبرو د ایبریا ټاپووزمې یو له خورا مهم سیندونو څخه دی . دا په اسپانیا کې د اوبو د جریان له پلوه ترټولو لوی سیند دی.

ايبرو
Ebro
سيند
په زارګوزا کې د ایبرو سیند
فرعي سيندونه
 - موقعیت پيكو تريس ماريس, کانتابریا, اسپانيا اسپانيا
 - موقعیت د روم بحيره, تاراګونا, اسپانيا اسپانيا
د ايبرو سيند

حوالېسمول