ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ یوه عربي کلیمه ده چې مسلمانان یې د روغبړ او یا نورو لیدنو کتنو پر وخت یو او بل ته وايي.