یو وای سکوتي UY Scuti د ستورو له ډولونو نه یو دی چې په انګلیسي کې د Red Super Giant Star) په پښتو کې د (سور سوپر قول -آبر ستوری-غټ/ سوپر ستوری) په نوم یادیږي. دا د آبر ستورو له ډلې ترټولو ستر ستوی دی چې ترننه بشر موندلی دی. یو وای سکوټي د لمر په نثبت ۵ میلیارده ډیر حجم لري، همدارنګه ۵۰۰۰ کاله وخت نسې ترڅو یې مونږ ته تصویر راورسیږي.


UY Scuti ستوری
سیمه
آخر معلومات

نورسمول

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ | titel=UY Sct | werk=VSX | hrsg=AAVSO | url=https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=34154 | zugriff=2018-09-09}}
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵