یوه انجلﺉ او د مرغلرﺉ چلﺉ

یوه انجلﺉ او د مرغلرﺉ چلﺉ یا (په هلندی: Het meisje met de parel) ده انځور د یوهانس ورمیر انځورگر د هالند د دلفت ښارنه رسامي کري په 17 عیسوی سلیزه کی.

یوه انجلﺉ او د مرغلرﺉ چلﺉ1665