گوډېنيا ډوله بوټي

Goodeniaceae
گوډېنيا ډوله بوټي
Scaevola plumieri at Xai-Xai beach. (14875668562).jpg
مملکه بوټي
څانگه گل لرونکي بوټي
طبقه Rosopsida
طایفه تريز ډوله بوټي
کورنۍ گوډېنيا ډوله بوټي

گوډېنيا ډوله بوټي (علمي نوم: Goodeniaceae)د Rosopsida یوه کورنۍ ده چې ۴۰۰ ډوله بوټي لري او په ۱۲ جنسو وېشل کېږي. نوموړي بوټي په گرمو سیمو کې راشنه کېږي.