د گجرات ولسوالۍ د پاکستان د پنجاب ولايت يوه ولسوالۍ ده. په دغې ولسوالۍ کې د مېشتو خلکو شمېر په ۱۹۹۸ کال کې ۲،۰۴۸،۰۰۸ و.

د گجرات ولسوالۍ


سرچينې