ګرزیوان ولسوالۍ

ګرزیوان د افغانستان کې د فاریاب ولایت اړ وند یوه ولسوالۍ ده چې ۲۰۰۶ میلادی کال کې یې ۴۹۷’۷۲ نفوس لره.