ګرده څیړۍ ولسوالۍ

ګرده څیړۍ د پکتیا ولایت یوه ولسوالۍ ده.