کينډۍ:د مرګ نېټه او عمر/لاسوند

۲۳ اپریل ۲۰۱۳ میلادی (په ۵۳ کلنۍ کې)