کوټه ولسوالۍ د پاکستان د بلوچستان ولايت یوه ولسوالۍ ده. په دغې ولسوالۍ کې د مېشتو خلکو شمېر په ۲۰۰۸ کال کې ۱،۱۴۰،۰۰۰ و.

سرچينې